www.serelektronik.com.tr Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'ya ait www.serelektronik.com.tr internet sitesinin üyelik ve kullanım koşulları ile bu bağlamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Satıcı (Ser Elektronik Elekt. Bil. Tlf. Al. Hır. San. Tic. Ltd. Şti) bundan böyle "Ser Elektronik"olarak anılacaktır.


ÜYELİK HAKKINDA

Mağazamıza üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir.Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sağlıklı ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz. Üye olmak oldukça basit ve hızlı bir işlemdir. Alışveriş yapmadan önce Satış sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.


ÜYELİK GÜVENLİĞİ

Üyenin güvenliği için mağazamızda her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında kullanıcı da bilgilerinin güvenliğinden sorumludur. Mağazamıza giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.


Sözleşmenin Onaylanması

Ser Elektronik üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Ser Elektronik Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Ser Elektronik Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesine uymayı kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşmenin okunmadığı ve bilgisinin olmadığını ve kabul etmediğini iddia etmek mümkün olmadığı gibi kötü niyet olarak adledilir.


Hizmetlerin Tanımı

Sözleşmeyi onaylayan üyeler, internet ortamında www.serelektronik.com.tr sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.


Ser Elektronik Üyelik Sistemi

Ser Elektronik üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

"Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Ser Elektronik, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcının Ser Elektronik üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Ser Elektronik'e "log-in" olmak şeklinde tanımlanır.


Üye'nin Yükümlülükleri

Üye, Ser Elektronik servislerinden yararlandığı sırada;


Kayıt formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (şifre unutma, iletişim gerekliliği, kargo teslimi gibi) bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,


Ser Elektronik tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Ser Elektronik'e ait olduğunu,


Ser Elektronik servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve kişisel bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Ser Elektronik'in bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,


Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Ser Elektronik'in sorumlu olmayacağını,


Ser Elektronik'te sunulan hizmetlere Ser Elektronik tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, usulsüzce değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ser Elektronik'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,


Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Ser Elektronik'in sorumlu olmayacağını,


Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, inanç hassasiyetlerine aykırı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesaj ve yorum göndermemeyi,


Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,


Diğer serelektronik.com.tr üye ve kullanıcılarını gerek serelektronik.com.tr gerekse başka bir internet mecrasında taciz ve tehdit etmemeyi,


Diğer kullanıcıların siteyi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,


Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı,


Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mail faaliyetlerinde bulunmamayı,


Ser Elektronik servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ser Elektronik'den tazminat talep etmemeyi,


Ser Elektronik'ten izin almadan Ser Elektronik servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,


Ser Elektronik'in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,


Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ser Elektronik'in gerekli müdahalelerde bulunma ve üye'yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,


Ser Elektronik'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,


Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,


Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,


Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üye'nin iş bu sözleşme kapsamında serelektronik.com.tr web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu tek başına Üye'ye ait olduğunu,


Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,


Üye,  ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını; imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,


Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Ser Elektronik adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,


Üye, Ser Elektronik'in ticari itibarını zedeleyici eylem ve işlemler yapmayacağını aksi halde maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda olduğunu,


Satılan ürün ve içeriğinden kaynaklandığı ispat olunamayan (öncelikle zararın oluştuğunu Ser Elektronik'e yazılı ihbar etmesi gerektiğini) zararlardan Ser Elektronik'in sorumlu tutulamayacağını,


Üye, üründen dolayı zarar gördüğünü ancak Türkiye Cumhuriyeti yasalarının onay verdiği merciilerden alacağı rapor sonrası iddia edebileceğini, ürünün Ser Elektronik'ten çıktıktan sonra doğmuş ve taşıma ve saklama koşullarından kaynaklanan zararlardan Ser Elektronik'i hiçbir şekil ve halde sorumlu tutulamayacağını,


Üye, zarar iddiasını öncelikle Ser Elektronik'e derhal ihbardan sorumlu olduğunu, zarar iddiası sonrası Türkiye Cumhuriyeti yasalarının onay verdiği merciilerden alınan rapor olmadan tek taraflı kararı ile her türlü görsel, yazılı ve basılı basın/yayın kuruluşlarına vermiş olduğu bilgi, röpotaj, şikayet vb. Ser Elektronik'in ticari itibarını kötüleyecek her türlü eylemden dolayı Ser Elektronik'e peşinen, gayri kabili rücu maddi (ticari defterlerinin incelenmesi ile menfi/müspet zararı miktarı) ve manevi (30.000.USD) tazminat ödemekle mükellef olduğunu,


Kabul ve taahhüt etmiştir.


Ser Elektronik'e Verilen Yetkiler

Ser Elektronik, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ser Elektronik'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


Kullanıcı adı ve şifresi Ser Elektronik tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Ser Elektronik tüm alanları doldurmuş olan üyelerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.


Ser Elektronik kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


Ser Elektronik'in satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. 20 kg'ı aşan siparişlerde sevkiyat tarihi Ser Elektronik tarafından belirlenmektedir.


Ser Elektronik, müşterinin onayı olmadan Ser Elektronik bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Ser Elektronik bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.


Ser Elektronik'te satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Ser Elektronik'e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Ser Elektronik hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


Ser Elektronik, internet sitesindeki bağlantılar ile üyenin başka internet sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ser Elektronik'in sorumlu olmadığını kabul eder.


Ser Elektronik, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


Ser Elektronik, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.


Fiyatlar

Ürünlerin parabirimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz efektif satış kurları kullanılmaktadır. Sitedeki ürünlerin fiyatları KDV Dahil ve ya KDV Hariç olabilir. Her iki durumda da KDV durumu belirtilmiştir.


Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Ser Elektronik sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır


Ürün Teslimatı

İnternet üzerinden Kredi Kartı ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine (faturanız ve sipariş ettiğiniz ürünler) kargo ile teslim edilir. Böylece İnternet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.

Ürün teslimi ancak Ser Elektronik'e siparişin doğru yazıldığını ve ücretinin doğru yatırıldığının tespiti halinde kargo yoluyla yapılır.

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız Kredi Kartını göstermenizi ve/veya havale bilgilerinizi buna ek olarak da kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalttırıp ürününüzü size teslim eder.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo personeli tarafından ziyaret notu bırakılabilir. Kargo şirketi adreste üyeye ve/veya teslim almaya elverişli kişiye (2. dereceye kadar akraba) rastlayamadığı taktirde 1 kez ihbar bırakabilecektir. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilebilir. Aksi taktirde Ser Elektronik destek hattı olan 0312 386 14 82 numaralı hattı arayıp teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını istemelidir. Ya da online@serelektronik.com.tr adresine internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir.

Üye, Ser Elektronik'in sorumluluğunun ürünü kargoya teslim etmekle ürün ile ilgili sorumluluğunun sona erdiğini üye peşinen kabul ve taahhüt eder. Kargo şirketinden kaynaklanan geçikme, açık/gizli ayıplı mal tesliminden Ser Elektronik sorumlu değildir. Kargo'dan kaynaklanan bozulma, geçikme, açılmış ambalaj vb. tüm şikayetleri üyenin derhal (teslim ile aynı gün ve/veya ertesi gün) Ser Elektronik'e izahatlı ihbarı gerekmektedir. Süresi içinde yapılan müracaatlar müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilecektir. Kötüniyetli, izahatsız ve geç yapılan bildirimlerden Ser Elektronik sorumlu olmayacaktır.


Ürün İadesi

Ürünlerin orijinal ambalajları açılmadığı sürece ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.


Ser Elektronik Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Ser Elektronik defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Ser Elektronik kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.


Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


Fesih

Ser Elektronik dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Ser Elektronik, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.


İstek ve Şikayetlerinizi Bildirmek

Ser Elektronik hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi online@serelektronik.com.tr adresinden ya da 0312 386 14 82 numaralı telefona bildirebilirsiniz.

Bu site içerisinde yeralan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları Ser Elektronik'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.