Elektronik atık toplama

Elektronik Atık Toplama

Elektronik Atık Toplama 0258 265 11 10

Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV), elektronik atıkların toplanması amacıyla “Elektronik Atık Toplama Hattı” açtı.
Elektronik atıklar bu hat aracılığı ile ücretsiz toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunan geri dönüşüm firmalarına ulaştırılmasına aracı olacak.
DOÇEV yaptığı açıklamada elektronik cihaz üretim ve tüketimine paralel olarak elektronik atık miktarının da arttığını belirterek, usulüne uygun bertaraf edilmeyen atıkların toprak, su ve hava ile karışarak canlı yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.
DOÇEV elektronik atık toplama hattına 0258 265 11 10 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Elektronik Atıkların Toplanması ve Tüketicilerin Yükümlülükleri

Elektronik atıkların toplanması konusunda yasalar tüketicilere de yükümlülükler getiriyor.

Tüketicilerin Yükümlülükleri

2012 yılında yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile tüketicilere elektronik atıkları ile ilgili yükümlülükler getirildi.
Yönetmelik kapsamında elektrikli ve elektronik eşya tüketicileri atık elektrikli ve elektronik eşyalarını;

  • üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmekle,
  • dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama noktalarına götürmekle veya götürülmesini sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle

yükümlü kılındı.